Öğrenci Yurdu İçin Gerekli Evraklar

Yurtlar arasında değişiklik göstersede genel olarak istenilen evraklarla ilgili sizler için oluşturduğumuz liste.

1- Öğrencinin okuduğu okuldan alacağı öğrenci belgesi
2- 1 adet fotoğraf
3- Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık alınacak raporlar ile kanıtlamak. (Sağlık ocağından alınan rapor kabul edilir.)
4- Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi
5- Başvuru formu (Yurt Müdürlüğünden alınır.)