Iğdır Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi, 3 fakültesi, 3 enstitüsü ve 2 meslek yüksekokulunda öğrencilerine eğitim, öğretim hizmeti vermektedir.

Bedensel ve ruhsal sağlığın akademik başarı üzerindeki etkisinin bilincinde olan Iğdır Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü'nün amacı, yoğun geçen ders programlarının yanı sıra öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlamaktır. Öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim–öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı alanlar mevcuttur.